Yasmin

Yasmin Carlsson

Personbeskrivning

Utbildning som Executive Bilingual Secretary in Mexiko samt svensk utbildning som ekonomiassistent och marknadsföringskoordinator.

Certified Trainer i LIFE Languages™, inom dynamisk kommunikation.

Mångårig vana att arbeta i skiftande kulturer och med olika kundgrupper samt att snabbt finna lösningar på problem som uppstår.

Folk säger om mig att jag är en passionerad person, öppen, social, engagerad, positiv, nyfiken och glad. Jag gillar att samarbeta och uppmuntra folk att utvecklas. Mitt uppdrag på See & Do AB är att arbeta som coach inom LIFE Languages™ och stödja VD med det administrativa arbetet samt marknadsföring och arrangera event.

Curriculum vitae

2009-

Administrativ chef, See & Do AB

2012-2013

Huvudansvarig för barnkyrka med 40 barnledare och 100 barn.

2008-2012

Rektorsassistent och vikariekoordinator, Södermalmskyrkans Kristna Skola (grundskola)

1995-2009

Ideellt församlingsarbete som söndagsskollärare/teamledare för barn åldrarna 4-6år. Lärare/koordinator på ledarskola för vuxna.

1991-1993

Sekreterare på Ericsson Telecomunicaciones, Mexico