Gustaf

Gustaf Carlsson

Personbeskrivning

8 års erfarenhet som egen konsult Change Management och Supply Chain Management. Erfarenhet främst från Telecom-branschen men även med inslag av IT. Analytiskt, strukturerad, inger förtroende och uppmuntrar en öppen dialog, driver genomförande och implementation samt förmåga att växla mellan hög aktivitetsnivå och teoretiskt ramverk. Erfarenhet, kompetens och insikter från alla tre disciplinerna hårdvara, mjukvara och services.

 • PMP-certifierad projektledare
 • Certified Trainer LIFE Languages™ (dynamiskt kommunikationsanalysverktyg)

Över 20 års erfarenhet från olika områden inom stort och medelstort företag med omfattande internationell verksamhet samt genomförande av ett flertal större förändringar:

 • Flera större omstrukturering av verksamhet för att förbättra lönsamhet.
 • Genomföra kapitalreduktionsprojekt.
 • Uppbyggande av nya funktioner inom Supply Chain.
 • Avyttrande och integration av verksamhet.
 • 20 års chefserfarenhet.
 • 5 års erfarenhet från ledningsgruppsarbete i affärsområde med 3 miljarders omsättning och verksamhet i över 30 länder.
 • Erfarenhet som VD i ett företag med 2 miljarders omsättning och försäljning i över 30 länder.

Curriculum vitae

2009– Konsult och grundare av See & Do AB, Sverige

 • Ledarskap i förändring
 • Interimschef (VD)
 • Supply Chain Management

2008–2009 VD för Aastra Telecom Sweden AB, Sverige

 • Förbereda carve out av Ericsson Enterprise med syfte att sälja verksamheten samt presentera prospektet för köpare.
 • Starta upp det nya bolaget Aastra Telecom Sweden AB.
 • Genomföra övergången från Ericsson till ett eget bolag och integrationen in i Aastra koncernen.

2007–2008 Head of Product Management and Development Enterprise Systems på Ericsson AB, Sverige

 • Syftet var att förstå våra kunders möjligheter och behov samt att kunna leverera en kommunikationslösning för det.
 • Omfattningen var att utveckla och underhålla ett konkurrenskraftigt, innovativt, högkvalitativt erbjudande och att ha ett konsoliderat finansiellt ansvar.
 • Funktionen var ansvarig för affärsplanering, att äga affärslösningen, produktstrategi, utveckling och/eller sourcing av produkter och lösningar från krav nedbrytning till release, driva multifunktionella utvecklingsprojekt och ägarskap över produktens livscykel.

2003–2007 Vice President Supply, Sourcing & IT på Ericsson Enterprise AB, Sverige

 • Utveckla och operera den mest effektiva globala leveranskedjan inom Ericsson och som är konkurrenskraftig utanför Ericsson.
 • Medlem i affärsenhetens ledningsgrupp som har omstrukturerat organisationen, utvecklat och implementerat strategi för försäljningskanaler och produktportfölj.
 • Utveckla och implementera koncept för produktförsäljning som ett koncernprojekt som spänner över flera affärsenheter.

2001–2003 Manager Global Supply Chain and Sales & Operations Planning på Ericsson Enterprise AB, Sverige

 • Kostnadsreduktion och förbättrad effektivitet genom 35% reduktion av personalen.
 • Gemensamt förbättringsarbete med leverantör, inkluderande outsourcing av inköp och planering. Implementering av modell för gemensamt förbättringsarbete med nyckelkunder.
 • Förbättrad kundtillfredsställelse genom ökad leveransprecision (från 65% till stabilt över 95%) och reducerad leveranstid samtidigt som lager reducerades med 40%.

2000–2001 Commercial Manager Worldwide Channels på Ericsson Telecom AB, Sverige

 • Utveckla struktur avtal, prognosmodell och beordring via Internet för en ny indirekt affärsmodell.
 • 3 distributörsavtal slutna och 6 pågående med en total försäljningsvolym på 90 MUSD/år.
 • Definition av produktpaket med produktledning.

1994–2000 Manager Purchasing and Logistics på Ericsson Telecom AB och Ericsson Radio AB, Sverige

 • Ökad lageromsättningshastighet från 7 till 16 gånger per år i kombination med förbättrad leveransprecision till kund från 75% till 95%. Reduktion av lager och produkter under installation från 4600 MSEK till 3100 MSEK för 10 europeiska bolag. Utveckling och implementering av distributionsflödet till en central punkt i Europa
 • Uppbyggnad av inköps och leverantörsutvecklingsfunktion.
 • Förändringsarbete med outsourcing till externa leverantörer.

1991–1994 Manager Engineering and Quality på Ericsson Telecommunicaciones, Mexico

 • Implementering av orderflöde mellan Mexico and Ericsson Telecom i Sverige.
 • Certifiering av företaget som lokal tillverkare inom NAFTA.
 • Utveckla, introducera och utbilda personal i en multi-projekt modell för förändringsarbete.

1989–1991 Manager Customer Order Office Latin America and Asia på Ericsson Telecom AB, Sverige