Företaget

Företaget

Historik

2009 startade vi företaget coup d’oeil Consulting AB. I april 2012 bytte vi namn till See & Do AB samtidigt som den grafiska profilen omarbetades.

Vision

Kärnvärden (våra principer som företag och konsulter är att):

 • Alla är lika mycket värda och ska behandlas med respekt
 • Alla har en potential att växa
 • Arbeta outside-in
 • Sträva efter excellens genom att vara otillfredsställd med status quo

Huvudsyfte: Ge tid för det njutbara, meningsfulla och viktiga i livet.

Vi föreställer oss framtiden som:

 • Utmanande mål
  • Ha 15 företag på Fortune Global 500-listan som kunder.
 • Levande beskrivning
  • Med de metoder och arbetssätt som vi lär ut kommer företag att nå ett arbetssätt med kontinuerligt lärande. De kommer själva att få sitt coup d’oeil när vi leder dem igenom processen och detta gör att de har motivationen och uthålligheten att genomföra nödvändiga förändringar för att bli vinnare. Vi handleder dem också hur de kopplar ihop strategi med ledarskap för att nå framgång för företaget, ledare och anställda. Våra kunder använder både hjärta och hjärna för att bli enastående i sin bransch och kunna behålla den positionen över tiden.

Vinnande affärsförslag

Vår metod möjliggör för kunderna att identifiera sin strategi och genomföra nödvändiga förändringar för att uppnå sin fulla affärspotential uthålligt över tiden. För att säkerställa detta så gör vi följande bättre än våra konkurrenter:

 • Kunden själv har sitt coup d’oeil som leder till beslut om nödvändig strategi och förändring.
 • Stöd för hur förändringsprocessen skall genomföras och under själva förändringsprocessen.
 • Kunden kan själv återupprepa processen – strategisk lärande.
 • Låg kostnad då metoden bygger på att kunden själv äger strategin och förändringen.