Inköpschef

Inköpschef

För Dig som är Inköpschef kan vi erbjuda standardpaket för att implementera leverantörsutveckling inklusive Landed Cost beräkning. Naturligtvis går det även bra att skräddarsy en egen lösning också.

Standardpaket för leverantörsutveckling inklusive Landed Cost beräkning

  1. Strategisk materialanalys (hävstångs-, ickekritiska-, strategiska- och flaskhalsvaror), tidsåtgång 2 veckor.
  2. Strategi per varugrupp enligt steg 1, tidsåtgång 2 veckor.
  3. Utarbeta balanserade styrkort per varugrupp, tidsåtgång 1 vecka.
  4. Introducera och rulla ut leverantörsutvecklingsprogram per leverantör (balanserat styrkort, förväntat utfall, handlingsplan och uppföljning), tidsåtgång 2 veckor för att utveckla modellen samt 4 dagar (under en 2-månadersperiod) per leverantör.
  5. Kvantifiera parametrar i Landed Cost-modellen, tidsåtgång 2 veckor.
  6. Beräkna Landed Cost per produktgrupp, tidsåtgång 1 vecka.