Ekonomichef / controller

Ekonomichef/controller

För Dig som är Ekonomichef/controller kan vi erbjuda standardpaket för att frigöra kapital från lager och höja lageromsättningshastigheten. Naturligtvis går det även bra att skräddarsy en egen lösning också.

Standardpaket för höjd lageromsättningshastighet

Analys och förslag till materialplanering omfattande:

 1. Datainsamling för kartläggning av nuläget under 3 dagar:
  1. Inköpsorderstatistik (begärd leveranstid, bekräftad leveranstid, leveransprecision, orderstorlek etc)
  2. Kundorderstatistik (begärd leveranstid, bekräftad leveranstid, leveransprecision, orderstorlek etc)
  3. Lagerstatistik (omsättningshastighet, antal stock-out tillfällen etc)
 2. Nulägesanalys under 5 dagar:
  1. Analys av siffermaterial från punkt 1
  2. Kvalitativ analys av nuläget genom intervjuer med nyckelpersoner
 3. Förslag till materialplaneringsupplägg under 3 dagar:
  1. Utarbetande av förslag (buffert- och säkerhetslager, planeringsprinciper och prognosmetod)
  2. Presentation

Ett eventuellt genomförande av föreslaget materialplaneringsupplägg planeras separat och är beroende av hur stor del av arbetet som kunden själv kan/vill bidra med.