Case

Projektledare

Posted by on februari 19, 2017 in Case | 0 comments

Interimsprojektledare för implementation av Business Support System hos europeiska telecom-operatörer.

read more

Head of Division Consulting

Posted by on februari 19, 2017 in Case | 0 comments

Implementation av en ny division inom företaget och var också interimschef för divisionen med ca 120 IT-tekniker på on-site support uppdrag i Stockholms- och Göteborgsregionen. Styrning och lönsamhet förbättrades.

read more

Leveransansvarig för IT och elektronisk utrustning för konsument- och företagsmarknaden

Posted by on februari 10, 2016 in Case | 0 comments

Interims chef för Stockholmsregionen med 150 tekniker inom fältservice och on-site support. Daglig verksamhet i kombination med förändringsarbete i syfte att minska kostnaderna och arbeta mer effektivt.

read more

Supply planning, lång och kort sikt

Posted by on januari 1, 2015 in Case | 0 comments

Genomförde ett arbete med en femårsvision för en regional supply enhet. Dessutom lades en detaljerad plan för det kommande året 2015 som var på regional, land och account nivå. Planen omfattade både hur man skapar ett mervärde för kunden och förbättrade ekonomiska nyckeltal. Kritiska gap mellan nuläge och det önskade läget definierades samt aktiviteter för att stänga dessa gap. Arbetet genomfördes tillsammans med enhetens ledningsgrupp.

read more

Revision av kundorderflöden

Posted by on januari 1, 2015 in Case | 0 comments

Revision av kundorderflödena för två större teleoperatörer i Mellanöstern. Revisionen bestod av situationsanalys, förslag till förbättringar samt tidplan för förbättringar. Flera medarbetare på olika nivåer och från olika funktioner intervjuades och resultatet presenterades för regionens- och landets supply-chefer samt för kund-accountet. Kunden fick fördjupad kunskap om den heltäckande (end-to-end) affärsprocessen. Det skapade momentum för förbättringar och man förstod att supply är en nyckel för en bättre...

read more

Landed Cost

Posted by on september 13, 2013 in Case | 0 comments

Utvecklande av en modell för att beräkna Landed Cost. Modellen skulle användas av FoU-avdelningen för att simulera hur olika designbeslut påverkade den totala Supply Chain-kostnaden, inklusive installation och eventuell framtida uppgradering/utökning av de levererade produkterna. Modellen applicerades på ett antal praktikfall och kunden var nöjd med den samt använde den.

read more

Verksamhetsförändring

Posted by on september 13, 2013 in Case | 0 comments

Stöd till en organisation med ca 600 medarbetare som genomförde en verksamhetsförändring omfattande, bemanning, organisation och geografisk placering. Dessutom var Gustaf interims chef för en av avdelningarna under en del av tiden. Gustaf utarbetade processer för prognoser samt processarbete. Organisationsförändringen genomfördes enligt tidplan.

read more

Revision av kundorderflöden

Posted by on september 13, 2013 in Case | 0 comments

Revision av kundorderflöden inom två stora europeiska leveransprojekt. Revisionen bestod av situationsanalys, förslag till förbättringar samt tidplan för förbättringar. Flera medarbetare intervjuades och resultaten presenterades för Operation-chefen och delar av hans ledningsgrupp. Kunden beslutade att implementera huvuddelen av förbättringarna och har genom det kunnat hantera en ökning i ordervolym utan att öka antalet resurser samt förbättrat orderkvaliteten.

read more

Utveckling av produktstrukturer och informationshantering

Posted by on september 13, 2013 in Case | 0 comments

Deltagande som expert i ett projekt som utvecklade systematiken i produktstrukturer och hur produktrevisioner skulle hanteras inom supply. Projektet omfattade situationsanalys, granskning av kundens förslag på lösningar och framtagande av förslag till affärsregler för produktuppdatering och produktsubstitution samt förslag på hur man implementerar versionshantering. Projektet lyckades gå vidare genom nästa Tollgate.

read more

Lagerreduktion och leveranstidsförkortning

Posted by on september 13, 2013 in Case | 0 comments

Flera studier och utredningar kring hur kapitalbindning i lager kunde minskas, hur leveranstider kunde reduceras samt benchmarking mot best practice. Arbetet omfattande även samarbete, samt förslag, med områdena produktledning och IT. Resultaten presenterades för flera olika områden; supply, FoU, produktledning, finans och på företagets globala teknologikonferens.

read more